Ons Glo.

God.

God is die Skepper en Heerser van en oor als. God is altyd goed.
 • Genesis 1:1,26, 27, 3:22
 • Psalms 90:2
 • Matteus 28:19
 • 1 Petrus 1:2
 • 2 Korintiers 13:14

Jesus.

Jesus is die Seun van God. Jesus het geen sonde gehad nie en het Homself gegee as die perfekte offer vir ons sonde deur gekruisig te word.  Drie dae later het Hy opgestaan uit die dood.  Hy het opgevaar na die Hemel en sal eendag terugkom vir ons.
 • Matteus 1:22, 23
 • Jesaja 9:6
 • Johannes 1:1-5, 14:10-30
 • Hebreers 4:14-15
 • 1 Korintiers 15:3-4
 • Romeine 1:3-4
 • Handelinge 1:9-11
 • 1 Timoteus 6:14-15
 • Titus 2:13

Helige Gees.

Die Heilige Gees lewe in elke Christen. Die Heilige Gees is gelyk aan die Vader en die Seun van God. Hy maak mense bewus van hulle behoefte aan Jesus.  Hy help Christene om reg te leef.
 • Handelinge 1:8
 • 1 Korintiers 3:17
 • Johannes 16:7-13, 14:16-17
 • Galasiers 5:25
 • 1 Korintiers 2:12, 3:16
 • Efesiers 1:13, 5:18

Bybel.

Die Bybel is God se woord aan ons. Dit is geskryf deur mens onder die leiding en inspirasie van die Heilige Gees.  Dit is die bron van waarheid vir Christene en daar is geen foute daarin nie.
 • 2 Timoteus 3:16, 1:13
 • 2 Petrus 1:20-21
 • Psalms 119:105, 160, 12:6
 • Spruce 30:5

Mense.

Die mens is die hoogtepunt van God se skepping. Almal is belangrik. Ons is geskape in die geestelike beeld van God om soos Hy te wees. Although every person has tremendous potential for good, all of us are marred by an attitude of disobedience toward God called “sin.” Sonde skei ons van God lei tot baie probleme in ons lewe.
 • Genesis 1:27
 • Psalms 8:3-6
 • Jesaja 53:6
 • Romeine 3:23
 • Jesaja 59:1-2

Verlossing.

Verlossing is God se free gift aan ons, maar ons besluit of ons dit wil aanvaar. Slegs deur in Jesus te glo, kan ons God se offer van vergifnis aanvaar . Ons word ‘n kind van God die oomblik wat ons Jesus aanvaar as ons Koning en Verlosser.
 • Romeine 6:23
 • Efesiers 2:8-9
 • Johannes 14:6, 1:2
 • Titus 3:5
 • Galasiers 3:26
 • Romeine 5:1, 10:9-10

Ewigheid..

Mense sal ewig bestaan met of sonder God. Die mens is geskape om vir ewig te bestaan. Ons sal verewig sonder God bestaan sonder die vergifnis van ons sonde of ons sal verewig saam met God wees deur vergifnis en verlossing.
 • Johannes 3:16, 4:17
 • Romeine 6:23, 8:17-18
 • Openbaring 20:15
 • 1 Korintiers 2:7-9

Doop.

Doop simboliseer die dood en die opstanding van Jesus. Met Doop vertel ons almal dat ons klaar is met ons ou lewe, en dat ons ‘n nuwe lewe leef vir Jesus.
 • Matteus 3:16-17, 28:18-20
 • Handelinge 2:41, 8:12

Dit Gaan Als Oor Jesus.

Dit is nie verbasend nie want Hy is die beroemdste persoon in mensdom. Meer liedjies is geskry aan Hom, kuns gemaak van Hom en boeke geskryf oor Hom, as enige ander persoon.  Selfs on kalender is gebaseer op Hom.

By REVO Kerk Centurion gaan dit als vir ons oor Jesus. In die Bybel leer ons meer oor Hom.

Jesus 'n Vriend

Jesus is ‘n goeie vriend. Hy is die perfekte vriend en selfs is ons nie ‘n goeie vriend aan Hom nie, is Hy ‘n goeie vriend aan ons.

As ‘n goeie vriend vergewe Jesus ons van ons sonde. Deur Sy dood en opstanding het ons lewe.

Jesus is fun en Hy luister na ons wanneer on bid.

Johannes 3:16, Johannes 15:3, Johannes 15:15, 1 Johannes 3:16, 1 Johannes 4:7-21, Romeine 3:21-26, Johannes 2:1-12, Johannes 14:4-6, 1 Korintiers 11:1, Johannes 10:7-18, Johannes 16:13, Romeine 8:34, Hebreers 7:25, Hebreers 4:16, Lukas 22:31-32

Jesus 'n Ware Vriend.

Jesus vertel ons altyd die waarheid. Jesus leer ons dat Hy God is en dat Hy aarde toegekom het om vir ons sonde te sterwe.

Markus 14:61-64,  Johannes 8:58-59, Johannes 10:30-33, Kolossense 2:8-15, Hebreers 4:15, Filippense 2:1-11, Johannes 10:17, Lukas 24:44-49, Matteus 9:6, Lukas 23:34, 1 Johannes 1:9, Johannes 14:6, Romeine 1:16, Efesiers 1:13-14, 1 Thessalonicense 5:9, Hebreers 5:9-10, Openbaring 7:10, Openbaring 21, Romeine 8:18-25, Handelinge 4:11-12

Jesus Is Kragtig.

Jesus is Koning oor die Skepping. Jesus het Satan, sonde en die dood oorwin met Sy dood en opstanding.

As ‘n kragtige vriend lei Jesus die Kerk en Sy leiers. Hy geen mense ‘n plek om te behoort.

Openbaring 19:11-16, Matteus 26:64, Jesaja 6:1-5, 1 Korintiers 15:3-11, Handeling 1:1-11, Openbaring 21:1-2, Efesiers 6:10, Kolossense 1:17-20, 1 Korintiers 15:50-56, Romeine 8:15, Matteus 16:18, Handeling 1:23-25